KALIMAT INSPIRATIF

Peribahasa Indonesia Paling Inspiratif (A)

Peribahasa adalah kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandung aturan berperilaku, nasihat, prinsip hidup, perbandingan atau perumpamaan. Peribahasa biasanya menggunakan kiasan untuk menggambarkan maksud tertentu. Peribahasa adalah salah satu jenis aforisme, yakni suatu bentuk kebahasaan yang ringkas dan berisikan kebenaran umum.

4 Hal Ciri ciri Peribahasa

  1. Berbentuk kalimat atau penggalan kalimat
  2. Bersifat turun-temurun dan tetap
  3. Dapat digunakan sebagai nasihat, penghias ujaran, penguat ujaran dll.
  4. Mencakup beberapa jenis, seperti bidal, pepatah, ibarat dll.

Jenis – Jenis Peribahasa

  1. Bidal atau Pameo. Bidal merupakan salah satu jenis peribahasa yang memiliki kandungan ungkapan baik itu sindirin, ejekan dan juga peringatan. Adapun contoh peribahasa bidal atau pameo yaitu Hidup segan mati tidak mau, malu bertanya sesat di jalan dan lain sebagainya.
  2. Pepatah. Pepatah merupakan salah satu jenis peribahasa yang memiliki kandungan ajaran atau nasehat dari para orang tua dan biasanya peribahasa tersebut dipakai untuk bisa mematahkan lawan bicara. Adapun contohnya: Bagai bumi dan langit, bagai kejatuhan bulan, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, biar lambat asal selamat dan lain sebagainya
  3. Perumpamaan. Perumpamaan merupakan jenis peribahasa yang berisikan kata-kata yang mengungkapkan kondisi atau kelakuan seseorang dengan mengambil perbandingan dari alam sekitar dan biasanya akan diawali dengan kata bagai, bak, seperti dan lain sebagainya. Adapun contohnya, bagai pinang dibelah dua, bagai harimau menyembunyikan kuku dan lain sebagainya.
  4. Ungkapan. Ungkapan merupakan suatu kalimat kiasan mengenai kondisi atau kelakuan seseorang yang dinyatakan dengan pepatah atau beberapa patah kata. Adapun contoh ungkapan yaitu kabar angin, besar kepala dan lain sebagainya.
  5. Tamsil atau ibarat.. Tamsil merupakan kalimat kiasan yang seringkali memakai kata ibarat yang memiliki tujuan untuk bisa membandingkan suatu hal atau perkara. Adapun contoh tamsil atau ibarat yaitu tua-tua keladi makin tua makin jadi dan lain sebagainya.
  6. Semboyan Semboyan merupakan kumpulan kata, kalimat atau frasa yang dipakai sebagai prinsip atau pedoman. Adapun contoh semboyan yaitu hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, bersih pangkal sehat dan lain sebagainya.
Peribahasa Arti
Ada Air Ada Ikan Dimanapun Kita Tinggal,Rezeki Akan Selalu Ada
Ada Angin Ada Pohonnya (Hujan Berpohon, Panas Berasal) Segala Hal Ada Asal Mulanya (Sebab-Sebabnya)
Ada Asap Ada Api Tak Dapat Dipisahkan, Munculnya Suatu Kejadian / Masalah Pasti Ada Penyebabnya
Ada Bangkai Ada Hering Jika Ada Perempuan Lacur, Banyak Laki-Laki Yang Datang
Ada Beras, Taruh Dalam Padi Rahasia Hendaklah Disimpan Baik-Baik
Ada Biduk Serempu Pula Tidak Pernah Merasa Puas, Selalu Menginginkan Yang Lain
Ada Gula Ada Semut Dimana Banyak Kesenangan Disitulah Banyak Orang Datang
Ada Harga Ada Rupa Harga Suatu Barang Tentu Disesuaikan Dengan Keadaan Barang Tersebut
Ada Hujan Ada Panas, Ada Hari Boleh Balas Selalu Ada Kesempatan Untuk Membalas Dendam
Ada Nyawa (Umur) Ada Rezeki Selama Masih Hidup Kita Tentu Masih Sanggup Berusaha
Ada Nyawa, Ada Ikan Masih Hidup, Tetapi Sudah Hampir Mati (Dalam Keadaan Hampir Mati)
Ada Nyawa, Ada Rezeki Selama Masih Hidup Selama Itu Pula Selalu Mendapat Penghidupan
Ada Padang Ada Belalang, Ada Air Ada Pula Ikan Dimana Pun Berada Pasti Akan Tersedia Rezeki Buat Kita
Ada Padi Segala Menjadi Orang Kaya Dapat Mencapai Apa Yang Diinginkannya
Ada Pasang Turun Naik Kehidupan Di Dunia Ini Tak Ada Yang Abadi, Semua Senantiasa Silih Berganti
Ada Rotan Ada Duri Kesenangan Tentu Ada Kesusahan
Ada Rupa Ada Harga Harga Barang Ditentukan Oleh Keadaan Barang
Ada Sampan Hendak Berenang Sengaja Berpayah-Payah Padahal Sebenarnya Tidak Perlu Berbuat Begitu
Ada Uang Abang Di Sayang, Tak Ada Uang Abang Ditendang Hanya Mau Bersama Disaat Senang Saja Tetapi Tidak Mau Tahu Disaat Sedang Susah
Ada Uang Ada Barang Jika Mau Membayar Banyak Akan Mendapat Barang Lebih Baik
Ada Ubi Ada Talas,Ada Budi Ada Balas Kejahatan Dibalas Dengan Kejahatan,Kebikkan Dibalas Dengan Kebaikan
Ada Udang Di Balik Batu Ada Suatu Maksud Yang Tersembunyi
Adakah Buaya Menolak Bangkai Orang Jahat Akan Berbuat Jahat Kalau Ada Kesempatan
Adapun Manikam Itu Jika Dijatuhkan Ke Dalam Limbahan Sekalipun, Niscaya Tidak Hilang Cahayanya Orang Yang Asalnya Baik Jika Ia Miskin Ataupun Menjadi Suruh-Suruhan Orang, Tabiatnya, Kelakuannya, Dan Budi Bahasanya Tetap Baik
Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Adat Pekerjaan / Perbuatan Hendaklah Selalu Mengingat Aturan Adat Dan Agama, Jangan Bertentangan Satu Dengan Yang Lain
Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah Pekerjaan (Perbuatan) Hendaklah Selalu Mengingat Aturan Adat Dan Agama (Jangan Bertentangan Satu Dengan Yang Lain)
Adat Dagang Tahan Tawar Sudah Biasa Bahwa Barang Dagangan Boleh Ditawar
Adat Diisi Janji Dilabuh Adat Harus Dijalankan, Persetujuan Harus Ditepati
Adat Diisi, Lembaga Dituang Melakukan Sesuatu Menurut Adat Kebiasaan
Adat Hidup Tolong-Menolong, Syariat Palu-Memalu Dalam Kehidupan Sehari-Hari Harus Saling Menolong, Dalam Agama Saling Membantu
Adat Muda Menanggung Rindu, Adat Tua Menahan Ragam Orang Muda Harus Bersabar,Dalam Meraih Cita-Cita
Adat Pasang Berturun Naik Keadaan Yang Selalu Berubah-Ubah, Terutama Tentang Kekayaan Atau Kedudukan Seseorang
Adat Pasang Turun Naik Kehidupan Di Dunia Ini Tak Ada Yang Abadi, Semua Senantiasa Silih Berganti
Adat Periuk Berkerak, Adat Lesung Berdekak Jika Ingin Beroleh Keuntungan Hendaklah Bisa Menanggung Kesusahan Dalam Satu Pekerjaa
Adat Sepanjang Jalan, Cupak Sepanjang Betung Segala Sesuatu Ada Tata Caranya
Adat Teluk Timbunan Kapal Biasanya Orang Yang Berpengaruh (Berkuasa Dan Sebagainya) Menjadi Tempat Orang Meminta Pertolongan (Untuk Menyelesaikan Perkara Dan Sebagainya)
Adat Teluk Timbunan Kapal, Adat Gunung Tepatan Kabut Meminta Hendaknya Kepada Yang Punya, Bertanya Hendaknya Kepada Yang Pandai
Adhang-Adhang Tetese Embun Berharap Sesuatu Dengan Hasil Apa Adanya Seperti Berharap Pada Tetes Embun
Agih-Agih Kungkang Terlampau Murah Hati Sehingga Menderita Kesusahan
Air Beriak Tanda Tak Dalam Orang Yang Banyak Bicara Biasanya Tidak Banyak Ilmunya
Air Besar Batu Bersibak Persaudaraan Akan Bercerai Berai Apabila Terjadi Perselisihan
Air Cucuran Atap Jatuh Ke Pelimbahan Juga Biasanya Sifat Anak Menurut Teladan Orang Tuanya
Air Cucuran Atap Jatuhnya Ke Pelimbahan Juga Sifat-Sifat Anak Biasanya Menurun Dari Sifat Orang Tuanya
Air Di Cencang Tiada Putus Persaudaraan Tidak Akan Putas Karena Hanya Perselisihian Kecil
Air Di Daun Keladi Sukar Di Ajar Atau Dinasihati
Air Di Daun Keladi (Daun Keladi Dimandikan) Sukar Diajar Atau Dinasihati
Air Diminum Rasa Duri, Nasi Dimakan Rasa Sekam Tidak Enak Makan Dan Minum (Biasanya Karena Terlalu Bersedih/Duka)
Air Jernih Ikannya Jinak Negeri Yang Serba Teratur Dengan Penduduknya Yang Serba Baik,Baik Pula Budi Bahasanya
Air Lalu Kubang Tohor Uang Yang Diterimanya Lekas Habis Untuk Membayar Utang Dan Sebagainya
Air Pun Ada Pasang Surutnya Senang Dan Susah Selalu Silih Berganti
Air Susu Dibalas Dengan Air Tuba Perbuatan Baik Dibalas Dengan Perbuatan Jahat
Air Tenang (Biasa) Menghanyutkan Orang Yang Diam Biasanya Banyak Pengetahuannya
Air Tenang Menghanyutkan Orang Yang Kelihatannya Pendiam, Namun Ternyata Banyak Menyimpan Ilmu Pengetahuan Dalam Pikirannya
Air Yang Tenang Jangan Disangka Tiada Berbuaya Orang Pendiam Jangan Disangka Tidak Berani
Ajining Diri Gumantong Ono Ing Lathi Harga Diri Seseorang Dapat Dilihat Dari Cara Dia Berbicara
Akal Akar Berpulas Tak Patah Orang Yang Sudah Pandai Tidak Mudah Kalah Dalam Perbantahan
Akal Pulas Tak Patah Orang Yang Pandai Tak Mudah Kalah Dalam Perbantahan
Akal Tak Sekali Tiba Tak Ada Suatu Usaha Yang Sekali Terus Jadi Dan Sempurna
Akan Dijadikan Tabuh Singkat, Akan Dijadikan Genderang Berlebih Serba Tanggung
Akik Disangka Batu Menghina
Alah Bisa Karena (Oleh) Biasa Segala Kesukaran Dan Sebagainya Tidak Akan Terasa Lagi Sesudah Biasa
Alah Bisa Karena Biasa Segala Kesukaran Tak Akan Terasa Lagi Bila Sudah Biasa
Alah Bisa Oleh (Karena) Biasa Sesuatu Yang Sukar, Kalau Sudah Biasa Dikerjakan, Tidak Terasa Sukar Lagi
Alah Bisa Tegal Biasa Sesuatu Menjadi Biasa, Dan Tidak Terasa Sukar Lagi
Alah Di Rumpun Betung Kekalahan Yang Tidak Memuaskan Pihak Yang Kalah
Alah Limau Oleh Benalu Orang Yang Lama Terdesak Oleh Orang Yang Baru
Alah Main, Menang Sarak Biarpun Kalah Main Asal Kehormatan Diri Terpelihara
Alah Membeli Menang Memakai Barang Yang Baik Memang Mahal Harganya, Tetapi Dapat Lama Dipakai
Alah Menang Tak Tahu, Bersorak Boleh Perihal Seseorang Yang Tidak Ikut Campur Dalam Dua Pihak Yang Sedang Berbantah, Tetapi Hanya Ikut Mengejek Pihak Yang Telah Tentu Kalah
Alah Sabung Menang Sorak Biarpun Kalah, Masih Tinggi Juga Cakapnya
Alang Berjawab, Tepuk Berbalas Kebaikan Dibalas Dengan Kebaikan, Kejahatan Dibalas Dengan Kejahatan
Alang Berjawab, Tepuk Berbatas Perbuatan Baik Dibalas Dengan Perbuatan Baik, Perbuatan Jahat Dibalas Dengan Perbuatan Kejahatan Pula
Alang-Alang Berdawat Biarlah Hitam Jika Mengerjakan Sesuatu Janganlah Tanggung-Tanggung
Alur Bertempuh, Jalan Berturut Dilakukan Menurut Adat (Kebiasaan) Yang Lazim
Ampang Sampai Ke Seberang, Dinding Sampai Ke Langit Persahabatan Yang Sudah Putus Dan Tidak Akan Berbaik Lagi
Amra Disangka Kedondong Sesuatu Yang Baik Disangka Buruk
Anak Ayam Kehilangan Induk Ribut Dan Bercerai-Berai Karena Kehilangan Tumpuan
Anak Badak Dihambat-Hambat Dengan Sengaja Mencari Bahaya
Anak Baik Menantu Molek Mendapat Keuntungan Yang Berlipat Ganda
Anak Bapak Anak Lelaki Yang Berani
Anak Dipangku Dilepaskan, Beruk Dalam Rimba Disusukan (Disusui) Selalu Membereskan (Memikirkan) Urusan Orang Lain, Sedangkan Urusan Sendiri Diabaikan
Anak Dipangku Dilepaskan, Beruk Di Rimba Disusui Selalu Membereskan Urusan Orang Lain Tanpa Mempedulikan Urusan Sendiri
Anak Dipangku Dilepaskan, Beruk Di Rimba Disusukan (Disusui) Selalu Membereskan  Memikirkan) Urusan Orang Lain Tanpa Memedulikan Urusan Sendiri
Anak Orang, Anak Orang Juga Seseorang Yang Asing Bagi Kita Akan Tetap Asing Juga
Anak Polah Bapa Kepradah Tingkah Lakunya Anak Jadi Tanggung Jawab Orang Tua Jika Anak Bertingkah, Maka Nama Orang Tua Akan Ikut Terbawa
Angan  Lalu Paham Bertumbuk Menurut Pikiran (Dugaan Dsb) Mungkin Untuk Dikerjakan, Tetapi Sukar Pelaksanaannya
Angan Lalu Paham Bertumbuk Menurut Pikiran (Dugaan Dan Sebagainya) Mungkin Untuk Dikerjakan, Tetapi Sukar Pelaksanaannya (Msl Kekurangan Alat Atau Syarat)
Angan Lalu, Paham Tertumbuk Suatu Hal Yang Banyak Halangannya Meskipun Tampaknya Dapat Dilakukan Dengan Mudah
Angan Mengikut Tubuh Bersusah Hati Karena Memikirkan Yang Bukan-Bukan
Angan-Angan Menerawang Langit Mencita-Citakan Segala Sesuatu Yg Tinggi-Tinggi
Angan-Angan Mengikat Tubuh Bersusah Hati Karena Memikirkan Yang Bukan-Bukan
Angguk Bukan, Geleng Ia Lain Di Mulut Lain Di Hati
Anggung-Anggip Bagai Rumput Tengah Jalan Hidup Yang Serba Susah (Sakit, Miskin, Dan Sebagainya)
Angin Berputar Ombak Bersabung Sangat Sulit (Tentang Perkara)
Angin Tak Dapat Ditangkap, Asap Tak Dapat Digenggam Rahasia Tidak Selamanya Dapat Disembunyikan, Akhirnya Akan Terbuka Juga
Angin Tidak Dapat Ditangkap, Asap Tidak Dapat Digenggam Sesuatu Hal Yang Tidak Dapat Dirasakan
Angkuh Terbawa, Tampan Tinggal Baik Rupanya, Tetapi Tidak Baik Sikapnya (Olok-Olok Kepada Orang Yang Pesolek)
Angon Ulat Ngumbar Tangan Mencari Kesempatan Untuk Mencuri\/Berbuat Kejahatan
Anjing Ditepuk Menjungkit Ekor Orang Hina (Bodoh, Miskin, Dan Sebagainya) Kalau Mendapat Kebesaran Menjadi Sombong
Anjing Menggonggong, Khafilah Berlalu Biarpun Banyak Rintangan Dalam Usaha Kita, Kita Tidak Boleh Putus Asa
Anjing Menyalak Di Ekor (Pantat) Gajah Orang Hina (Lemah, Kecil) Hendak Melawan Orang Berkuasa
Antah Berkumpul Sama Antah, Beras Bersama Beras Setiap Orang Selalu Mencari Orang Yang Setingkat Atau Sederajat
Antan Patah, Lesung Hilang Kemalangan Yang Bertimbun-Timbun
Apa Gunanya Kemenyan Sebesar Tungku Kalau Tidak Dibakar Tidak Ada Gunanya Ilmu Pengetahuan Yang Disimpan Saja Kalau Tidak Diajarkan Kepada Orang Lain Atau Tidak Dipraktikkan (Tidak Dimanfaatkan)
Apa Yang Kurang Pada Belida, Sisik Ada Tulang Pun Ada Orang Yang Berkecukupan, Tidak Ada Yang Kurang Padanya
Api Dalam Sekam Hal-Hal Tidak Baik Yang Tidak Tampak Dan Bahkan Semakin Membahayakan
Api Padam Puntung Berasap Perkara Yang Sudah Putus, Tetapi Timbul Lagi
Api Padam Puntung Hanyut Sudah Habis (Tamat) Benar-Benar
Arang Habis Besi Binasa Pekerjaan Yang Telah Banyak Menghabiskan Tenaga Dan Biaya, Tetapi Hasilnya Tidak Ada
Arang Itu Jikalau Dibasuh Dengan Air Mawar Sekalipun, Tiada Akan Putih Tabiat Orang Yang Dasarnya Sudah Buruk, Tidak Akan Dapat Diperbaiki Lagi
Asal Ada Kecilpun Pada Kalaupun Tak Mendapat Rezeki Yang Besar, Yang Kecilpun Mencukupi Pula
Asal Ada Sama Di Hati, Gajah Terantai Boleh Dilepaskan Kalau Sudah Ada Persetujuan, Apa Pun Halangannya Dapat Diatasi
Asal Ayam Pulang Ke Lumbung, Asal Itik Pulang Ke Pelimbahan Tabiat Orang Tidak Akan Berubah
Asal Berinsang, Ikanlah Tidak Pilih-Pilih (Pekerjaan, Makanan, Perempuan, Dsb)
Asal Menugal Adalah Benih Setiap Perbuatan Tentu Akan Ada Hasilnya (Ada Yang Memperhatikan)
Asalnya Dari Kubang (Orang) Yang Hina Sekali
Asam Di Darat, Ikan Di Laut (Garam Di Laut Asam Di Gunung) Bertemu Dalam Belanga Laki-Laki Dan Perempuan Kalau Jodoh Bertemu Juga Akhirnya
Asam Di Darat, Ikan Di Laut Bertemu Di Belanga Laki-Laki Dan Perempuan Kalau Sudah Jodoh Pasti Akan Bertemu Juga
Asing Lubuk, Asing Ikannya Lain Daerah, Lain Adatnya
Asing Maksud, Asing Sampai Tidak Sesuai Dengan Yang Diharapkan
Asu Belang Kalung Wang Orang Dari Kalangan Bawah, Tidak Berpendidikan Tinggi, Tapi Memiliki Banyak Harta
Asu Gedhe Menang Kerahe Orang Berpangkat Tinggi Wajar Jika Memiliki Kekuasaan Yang Besar
Atap Rumbia (Ijuk) Perabung Upih Barang Yang Baik Bercampur Dengan Barang Yang Buruk
Aur Ditanam, Betung Tumbuh Mendapat Untung (Laba) Banyak
Aur Ditarik Sungsang Banyak Sangkut-Pautnya Sehingga Susah Dilaksanakan
Awak Tikus Hendak Menampar Kepala Kucing Menghendaki Sesuatu Yang Tidak Mungkin Diperoleh Atau Terjadi
Awak Yang Payah Membelah Ruyung, Orang Lain Yang Beroleh Sagunya Kita Yang Berusaha Dan Bersusah Payah, Tetapi Orang Lain Yang Mendapat Faedahnya
Ayam Bertelur Di Padi Hidup Senang Dan Mewah
Ayam Ditambat Disambar Elang Malang Sekali
Ayam Hitam Terbang Malam Sukar Ketahuan (Tentang Perkara Dan Sebagainya)
Ayam Itik Raja Pada Tempatnya Setiap Orang Berkuasa Di Tempatnya Atau Di Lingkungannya
Ayam Laga Sekandang Berkelahi Atau Bertengkar Dengan Keluarga Sendiri Atau Teman Seperguruan
Ayam Putih Terbang Siang Mudah Ketahuan (Tentang Perkara Dan Sebagainya)
KALIMAT INSPIRATIF TEREKOMENDASI  100 Ucapan Selamat Natal Khusus Untuk keluarga Paling Keren dalam Bahasa Inggris

Share and Enjoy !

Shares
loading...
KALIMAT INSPIRATIF TEREKOMENDASI  100 Kalimat Inspiratif Tentang Anak Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.