KALIMAT INSPIRATIF

Ucapan Jawa Halus Kromo Inggil Idul Fitri dan Lebaran Pilihan

Ucapan Jawa Halus Kromo Inggil Idul Fitri dan Lebaran Pilihan

Kula nyuwun agunging pangapunten amargi sedanten kalepatan kulo lahir dumugining batin mboten langkung ngaturaken sugeng riyadi sedoyo mawon.

Srengenge Idul Fitri anggawa pangarep-arep marang kita sedanten. Silaturahim tansah terjalin kanggo rumakete ati. Kita sedaya caos pangapura kanthi tatah nglaleake kalepatan liyan gawe tentreme ati.

Ngaturaken Sugeng riyadi 1443 H. Mugi gusti Allah ngapura sedaya kalepatan kula lan panjenengan sedaya. Taqaballahu mina wa minkum.

Kawulo ngaturaken sembah sungkem dumateng panjenengan sedaya, nyuwun pangapunten maring kelepatan, mugi-mugi kito sedoyo kanugrahan jatining fitrah saking Gusti Allah, wilujeng Idul Fitri.

Ngaturaken sugeng riyadi 1 Syawal 1442H, Taqabbalallahu Minna Wa Minkum Taqobbal Ya Karim, Kullu Amin Wa Antum Bikhoir.
Mugi gusti Allah tansah paring hidayah, maghfiroh soho barokah dumateng kito sedoyo. Rahayu ingkang tinemu, sambodo ingkang sinedyo, jumbuh ingkang ginayuh.

Sucining ati tumatining laku ngaturaken sugeng riyadi bilih wonten kelepatan kulo nyuwun agunging samudro pangaksami

Ngaturaken wilujeng idul fitri  nyuwun gunging pangapunten, mugi kito kanugrahan jatining fitrah saking gusti Ingkang Moho Pemurah.

Kawula nyuwun agunging pangapunten sedanten kalepatan lahir dumugining batin mboten langkung ngaturaken sugeng riyadi, mugi Gusti Allah ingkang kuoso paring ridho lan rahmatipun dumateng kito sedoyo.

Dinten meniko dinten bakdo riyadi, kula menawi gadah kalepatan ingkang disengojo lan mboten disengojo dumateng panjenengan sak keluargo kula nyuwun agunging samudro pangaksami.

Mbok bilih kulo nate nglarani manahipun jenengan kulo aturaken pangapunten. Mugi gusti tansah maringi kita sedaya anugrahipun ing dinten riyadi menika.

Ing dinten riyadin menika, kawula nyuwun agunging pangapunten sedanten kalepatan lahir dumugining batin. Mugi Gusti Allah ingkang kuoso paringi kito sesoyo ridho lan rahmatipun. Langkung ngaturaken sugeng riyadin.

Dinten menika, dinten bakdo riyadi menawi kawula gadah kalepatan ingkang disengojo lan mboten disengojo dumateng panjenengan sedaya kula nyuwun pangapunten ingkang katah.

Ngaturaken sugeng riyadi, mugi sedoyo lepat tansah di pangapunten, mugi doso kula lan panjenengan dilebur ing dinten agung menika.

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ngaturaken Sugeng Riyadi 1443 H.
Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan lair tumusing batos.
Mugi-mugi Gusti Allah tansah maringi berkah wilujeng saha sih wilasa dhumateng kula dalah panjenengan sami, lan tansah sehat bagas waras sedayanipun. Amin.
Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Kawula sakulawarga

KALIMAT INSPIRATIF TEREKOMENDASI  30 Ucapan Belasungkawa Terbaik Dalam Bahasa Inggris

Terjemahan:

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H.
Mohon maaf semua kesalahan lahir dan batin.
Semoga Allah SWT menganugerahkan berkah keselamatan dan semua kebaikan untuk kita, serta selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Amin.
Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami sekeluarga

Sugeng riyadi kawulo ucapaken kangge bapak lan ibu sedoyo sakeluargo mugi-mugi tansah sehat lan sedoyo. Kawulo nyuwun agungipun pangapunten sedanten kalepatan kulo

Sugeng riyadi kawulo ucapaken kangge Bapak lan Ibu sakeluargo mugi-mugi tansah sehat lan sentoso . Kawulo nyuwun agungin pangapunten sedanten kalepatan kulo.

“Dinten meniko, 1 Syawal 1443 H, dinten bakdo riyadi, kula menawi gadah kalepatan ingkang disengojo lan mboten disengojo dumateng panjenengan sak keluargo kula nyuwun agunging samudro pangaksami.”

Kepareng matur dumateng Bapak/Ibu, kulo ngaturaken sedoyo kalepatan kulo ingkang disejo dan mboten disejo, kulo nyuwun agunge pangapunten saking Bapa/Ibu lan kulo nyuwun donga pangestunipun saking Bapak/Ibu.

Kawulo ngaturaken sugeng riyadi lan nyuwun pangapunten dumatheng sedoyo kelepatanipun lan klenta klentinipun kulo.

Ngaturaken sugeng riyadi sedoyo lepat nyuwun pangapunten.

Sucining ati tumatining laku ngaturaken sugeng riyadi bilih wonten kelepatan kulo nyuwun agunging samudro pangaksami.

Kawulo ngaturaken sugeng riyadi lan nyuwun pangapunten dumatheng sedoyo kelepatanipun lan klenta klentinipun kulo.

Ngaturaken sembah pangabekti kawula Sepinten kalepatan kula ingkang mboten angsal idining sarak, dalem nyuwun pangapunten. Mugi lineburo ing dinten riyaya punika.

Sugeng dinten riyaya, mugi-mugi kita sekaluarga tansah seneng.

Tembung pengampunan lan pandonga sing becik mugi-mugi bakal njaga kulawargamu ing dina sing apik iki.

Ngaturaken wilujeng idul fitri nyuwun gunging pangapunten, mugi kito kanugrahan jatining fitrah saking gusti Ingkang Moho Pemurah.

Ngaturaken sugeng riyadi sedoyo lepat nyuwun pangapunten,mugo mugo dosa kulo kaliyan dosa panjenengan dilebur ing dino riyoyo iki.

Nalika pasa, mesthine weteng bakal kosong, nanging aja ngecakake ati kita kanggo nampa pangapuran.

Bapak/Ibu/Eyang, ingkang sepindah kulo ngaturaken sugeng riyadi, kaping kalih ipun kulo nyuwun pangapunten dumateng sedaya keleptan ingkang kulo sengaja dan ingkang mboten kulo sengaja.

KALIMAT INSPIRATIF TEREKOMENDASI  Ucapan Selamat Lebaran Pilihan Dalam Bahasa Inggris

Ibu/Bapak ingkang kula kurmati, kula ngaturaken sugeng riyadi lan nyuwun pangapunten dumateng sedaya kalepatan lan klenta klentinipun kula.

Dalem ngaturaken wilujeng Idul Fitri. Nyuwun agengipun pangapunten, mugi-mugi kito kanugrahan jatining fitrah saking Gusti Ingkang Maha Pemurah.

Kawulo nyuwun agunging pangapunten sedanten kalepatan kulo, Ngaturaken sugeng riyadi kagem bapak lan ibu sak keluargo mugi tansah sehat lan sentoso

Muga-muga panglipur, kamakmuran, lan kawulane marakake kulawarga sampeyan ing dina riyaya iki. Minal aidin wal faizin

Sakdurunge srengenge wiwit angslup maneh, aku bakal ngucapake Minal Aidin Wal Faizin saka njero atiku

“Dumateng ati ingkang nate tatu amarga landeping ilat. Kagem ingkang nate tatu amarga sikap lan tingkah laku. Mugiyo tansah winengku ing karahayon lan widodo ing sambikala. Sugeng Riyoyo Fitri 1442 H.

Allaahu akbar… Allaahu akbar… Allaahu akbar… Laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar … Allaahu akbar walillaahil ham. Ngaturaken sembah pangabekti kawula lan nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula sekeluwarga. Mugi linebura ing dinten riyaya punika.

Sugeng riyadi kulo ucapken kangge bapak lan ibu sakeluargo mugi-mugi tansah sehat lan sentoso. Kawulo nyuwun agungipun pangapunten sadaten kalepatan kulo

Kulo nyuwun agunging pangapunten sedanten kalepatan lahir lan batos boten langkung ngaturaken sugeng riyadi

Sugeng Riyadi Idul Fitri 1443 H. Bilih kulo gadah kalepan ageng teng panjenengan, nyuwun kawelasan diampuni.

Kawula lan keluarga, ngaturaken wilujeng Idul Fitri 2022 nyuwun agunging pangapunten dening kalepatan, mugi kito sedoyo kanugrahan jatining fitrah saking gusti Ingkang Moho Pemurah.

Kawulo nyuwun agunging pangapunten dening sedanten, mugi kita kanugrahan jatining fitrah saking Gusti ingkang Maha Agung lan maha Mirah. Aamiin.

Sucining ati, tumatining laku. Ngaturaken sugeng riyadi 2022. Mbok bilih kulo wonten kalepatan nyuwun agunging samudro pangaksami panjengan.

Sugeng Idul Fitri kanggo umat Muslim ing saindenging jagad. Mugi ing pumhkasaning wulan Ramadan niki nambahake sedaya keturutan kita nalika urip ing jagad iki. Yen tembung-tembung lara, prilaku, banjur ing dina fitri iki kito nyoba ngresiki awake dhewe. Sugeng riyadi. 

Sedurunge srengenge singlup ing sonten menika, kulo badhe nepangaken minal aidzin wal faizin pangapunten lahir digining batin saka njero atiku.

Kawulo ngaturaken sugeng riyadi kagem jenengan lan keluarha. Kulo nyuwun pangapunten dhumateng sedoyo kelepatanipun lan klenta klentunipun ingkang disengaja utawi mboten disengaja.

KALIMAT INSPIRATIF TEREKOMENDASI  Ucapan Selamat Kelulusan Sekolah SMP SMA dalam Bahasa Inggris

Ngaturaken wilujeng Idul Fitri 14423 H, nyuwun agunging pangapunten ingkang katah. Mugi kitobsedoyo kanugrahan jatining fitrah saking gusti Ingkang Moho Pemurah, Aamiin.

Sucining ati, tumatining laku ngaturaken sugeng riyadi, bilih kulo wonten kelepatan dateng panjenengan lan keluarga nyuwun agunging samudro pangaksami ingkang katah.

Ngaturaken sugeng riyadi 1 Syawwal 1443 H. Taqabbalallahu Minna Wa Minkum Taqobbal Ya Karim. Kullu Amiin Wa Antum Bikhoir. Mugi gusti Allah tansah paringi hidayah. Maghfiroh saha barokah dumateng kula jenenngan sedaya. Rahayu ingkang tinemu.

Ngaturaken sugeng riyadi sedoyo lepat kulo dening jenengan nyuwun pangapunten. Mugi-kesalahan kawulo lan kesalahan penjenengan dilebur ing dino riyadin meniko

 

 

 

Share and Enjoy !

Shares
loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.